Svecīšu vakars Gaujienas kapos

1.oktobrī 18.00 svecīšu vakars Gaujienas kapos. 

Citas ziņas