Svecīšu vakars Sprinduļkalna kapos

18.septembrī 17.00 Svecīšu vakars Liepnas pagasta Sprinduļkalna kapos.

Citas ziņas