Svētku mises Sv.Bonifācija Romas katoļu baznīcā

24.decembrī Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcā: 19.00 – Vigilijas Svētā mise, 24.00 – Ganiņu Svētā mise.

Citas ziņas