Trapenē Mazie Dziesmu un Deju svētki, balle

5.jūnijā 18.00 Trapenes estrādē - Mazie Dziesmu un Deju svētki „Skan dziesma lapegļu gatvē”.

Dienas norise:
Trapenes kultūras nama mazajā zālē skatāma Lilitas Ikales kolāžu izstāde;
No 11.00 - IU „ABARIŅA” piepūšamās - lēkājamās atrakcijas pie kultūras nama. No 13.00- 15.00 - mēģinājumi estrādē;
No 13.00- 17.00 - atvērts Trapenes pagasta muzejs;
15.00 - Trapenes kultūras nama pašdarbnieku sveiciens svētku viesiem (kultūras namā);
17.30 - gājiens no Trapenes pagasta pārvaldes ēkas līdz estrādei;
18.00 - svētku koncerts Trapenes estrādē;
Pēc koncerta ap plkst. 21.00 balle kopā ar grupu „Rakari”

Citas ziņas