Trapenē - teātra izrāde, balle

30.decembrī 19.00 Trapenes tautas namā -Gaujienas amatierteātra "Kaķu nams" izrāde "Čikinalis Pikinalis jeb Čārlza sapnis par cūkas cepeti" Režisore Elga Rācene.22:00 - balle, spēlē grupa "Rakari"

Citas ziņas