Trapenē - teātra izrāde, balle

12.februārī 19.00 Trapenes kultūras namā - Zvārtavas pagasta dramatiskā kolektīva izrāde "Savedējs". 22.00 - Sirsniņu balle kopā ar "D&Z".

Citas ziņas