Valsts svētku pasākumi Māriņkalnā

19.novembrī 17.00 Māriņkalna tautas namā - jaunu mazpulka dalībnieku uzņemšana. Pulksten 18.00 Nacionālās operas mākslinieku koncerts „Populāru melodiju virpulī”. Piedalās Baiba Gaure un Kristaps Niedra. Koncertmeistare Ieva Šmite – Misiņa. Ieeja brīva. Pulksten 22.00 balle. Spēlē grupa „Galaktika” (Rēzekne).

Citas ziņas