Veclaicenē - pensionāru pasākums

10. novembrī 13.00 Veclaicenes tautas namā - trīspagastu (Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera) pensionāru pasākums „No sirds uz sirdi gaisma iet”. Pasākumā labu noskaņojumu uzturēs Zeltiņu tautas nama retro grupa „Lauku suvenīrs” G. Kalēja vadībā.

Citas ziņas