Virešos eglīte bērniem

17.decembrī 17.00 Virešu saieta namā - pirmskolas vecuma bērnu eglīte.

Citas ziņas