Virešos - Kornēlijas Apškrūmas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums

13.aprīlī 18.00 Virešu saieta namā - Kornēlijas Apškrūmas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums "... sev un citiem - ar prieku..." (K. Apškrūma).

Citas ziņas