Virešos līnijdeju pasākums

4.martā 19.20 Virešu saieta namā - Virešu līnijdeju grupas  „Sweet berry” 1. gada dzimšanas dienas pasākums „Ciemos pie multeņiem". Piedalīsies Apes, Alūksnes, Smiltenes līnijdeju grupas.

Citas ziņas