Virešos pasākums pašdarbniekiem

13.februārī 20.00 Virešu saieta namā pasākums, balle bijušajiem un topošajiem pašdarbniekiem.

Citas ziņas