Virešos - Sieviešu dienas koncerts, balle

12.martā 19.00 Virešu saieta namā - Sieviešu dienai veltīts koncerts „Sievietēm jaukām uz pasaules baltās”. Piedalīsies Amatas novada vīru koris „Cēsis” un Apes novada koris. 22.00 - balle kopā ar  grupu „Kantoris 04” no Valmieras.

Citas ziņas