Virešos - teātra izrāde

15.oktobrī 19.00 Virešu Saieta namā - Bilskas pagasta, Birzuļu tautas nama dramatiskā kolektīva „Mēris” izrāde „Ģimenes svētki".

Citas ziņas