Virešos - Valsts svētku pasākums, balle

17.novembrī 20.00 Virešu saieta namā - Valsts gadadienai veltīts koncerts „Nepazust pasaules vējos”. Piedalās Virešu amatiermākslas kolektīvi. 22.00 - Valsts svētku balle, spēlēs grupa Vilx (Gulbene).

Citas ziņas