Zeltiņos atpūtas pasākumi, balle

4.aprīlī 12.30 Zeltiņu tautas namā – Zeltiņu pagasta bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīvu koncertprogramma “Veras plaša debestiņa”, 13.00 – jautras Lieldienu izdarības kopā ar Garaušiem no Valmieras, 14.00 filma  „Rūdolfa  mantojums”, 22.00 - balle kopā ar grupu “Rolise”.

Citas ziņas