Zeltiņos - izrāžu videoversija, balle

12.februārī 14.00 Zeltiņu tautas namā - drāmas kolektīva „ Kontakts” izrāžu videoversija M. Zīverts „Divkauja”, A. Čehovs „Lācis”.

22.00 balle, spēlēs grupa „Galaktika” (Rēzekne)

Citas ziņas