Zeltiņos - pasākums pašdarbniekiem un sportistiem

26. janvārī 20.00 Zeltiņu tautas namā - atpūtas pasākums „Smieklu terapija”  pagasta pašdarbības un sporta kolektīvu esošajiem un bijušajiem dalībniekiem. Par lustīgu noskaņu gādās „Jautrās bufetčicas” un grupa „Rolise” no Gulbenes. Ieteicams ierasties apģērbos, kas šūdināti pēc 70. - 80. gadu modes, neaizmirst tīkliņu ar lauku labumiem un būt frišā noskaņojumā. Pieteikšanās līdz 21. janvārim pie tautas nama vadītājas personīgi vai zvanot pa  tālruni 29492284.

Citas ziņas