Zeltiņos - pasākums „Uzpos un pastāsti!”

9. jūnijā 11.00 Zeltiņu tautas namā - pagasta bērnu un jauniešu tikšanās pasākumā „Uzpos un pastāsti!”. Ekskursija uz vēsturiskiem dabas objektiem Zeltiņu pagastā, to sakopšana, jaunu teiku radīšana, fotografēšanas iemaņu apgūšana.

Citas ziņas