Zeltiņos - pašvaldības darbinieku un sportistu pasākums

8. aprīlī 20.00 Zeltiņu tautas namā uz atpūtas pasākumu aicinām pagasta pašdarbības un sporta kolektīvu esošos un bijušos dalībniekus. Pieteikšanās līdz 2. aprīlim pie tautas nama vadītājas personīgi vai, zvanot pa tālruni 29492284.

Citas ziņas