Zeltiņos - svētku koncerts

25. decembrī 19.00 Zeltiņu tautas namā - koncertprogramma „Zvaigžņu raksts debesīs”. Piedalās Zeltiņu pagasta senioru teātra studija ar A. Grīnieces viencēlienu „Ziņu dienests strādā”, jauniešu teātra studija ar Ed. Alaiņa joku lugu 1 cēlienā „Ģimenes laime” (vad. G. Paleja), deju kopa „Alise” (vad. E. Laiva), dzied Sigita Šaicāne (vad. V. Lovniks).

Citas ziņas