Zeltiņos tikšanās „Manas saknes šai zemē”

16.novembrī 12.00 Zeltiņu tautas namā – Latvijas Republikas 90.gadadienai veltīta tikšanas „Manas saknes šai zemē”. Aicināti piedalīties Zeltiņu, Kalncempju, Ilzenes pagastu seniori.

Citas ziņas