Zeltiņos - zaļumballe

22. jūnijā 22.00Zeltiņu estrādē - zaļumballe, spēlēs grupa „ Laikam līdzi”.

Citas ziņas