Ziedu nolikšana Karvas Brāļu kapos

1.aprīlī  11.00 Karvas Brāļu kapos - ziedu nolikšana, godinot Zušu kaujās kritušos karavīrus.

Citas ziņas