Bankas ar anketu palīdzību klientu vidū meklēs politiski nozīmīgas personas 14

Lai izpildītu normatīvo aktu prasības par politiski nozīmīgu personu padziļinātu pārbaudi korupcijas risku novēršanas nolūkos, Latvijas bankas organizēs savu klientu anketēšanu, lai izvērtētu, vai klients atbilst politiski...

Db.lv