DB viedoklis: Inovāciju cāļus Latvijā vēl skaitīt pāragri 2

Lai arī nodokļu atlaides ir gana augstas, ieguldījumi 
pētniecībā un attīstībā uzņēmumu vidū nav sevišķi populāri
 Ir dzirdēts, ka valstīm, kurām nav derīgo izrakteņu, galvenais un teju vienīgais potenciāls ir...

Db.lv