DB viedoklis: Solīts makā nekrīt jeb pusperētie inkubatori 3

Neviena institūcija Latvijā nav jāpārliecina par biznesa inkubatoru lietderību. Un neviens nav spējīgs novērst 
bezsvara stāvokli inkubatoru darbībā
 Ieguldot lielus līdzekļus, Latvijas reģionos pēdējo piecu sešu gadu laikā tika...

Db.lv