Forums Statistika zināšanu sabiedrībai - fotogrāfijās

Statistikas dati ir izziņas avots valsts amatpersonām un uzņēmējiem lēmumu pieņemšanā, tomēr svarīgākais ir pareiza šo datu izpratne; bez uzlabojumiem neiztikt
 Tāds ir ES statistikas biroja Eurostat un Centrālās...

Db.lv