Ģimenes bizness - veikals vasarnīcu ciemā 2

Rucavas novada Dunikas pagastā starp Nīcu un Sikšņiem atrodas vasarnīcu ciems Ječi, kur pavasarī un vasarā ierodas atpūtnieki. Taču rudenī un ziemā tur paliek dzīvot tikai retais. Pirmā ēka, iebraucot Ječos, ir SIA...

Db.lv