Izstrādāts finanšu sektora attīstības plāns 1

Izstrādāts finanšu sektora attīstības plāns 2014.-2016.gadam. Dokumenta mērķis ir veicināt stabilu finanšu sektoru, kas atbalsta un sekmē ekonomikas ilgtspējīgu attīstību. Plānā iekļauti mērķi un veicamie uzdevumi šādās jomās:...

Db.lv