Viedoklis: Vai esam mācījušies no iepriekšējās krīzes vai cenšamies to ātri aizmirst? 1

Politikas lokos izskan priekšlikums 2017.gadam neveidot fiskālā nodrošinājuma rezervi, lai palielinātu budžeta kārtējos izdevumus. «Fiskālā nodrošinājuma rezerves galvenais uzdevums ir radīt iespēju Valdībai pieņemt lēmumus un veikt...

Db.lv