Galvaspilsētā joprojām dažviet notekūdeņi nelegāli tiek novadīti apkārtējā vidē 3

Galvaspilsētā joprojām dažviet nav izbūvēti sadzīves notekūdeņu centralizētie kanalizācijas tīkli, un tie - vai nu attīrīti atbilstoši prasībām, vai arī pavisam neattīrīti - nelegāli tiek novadīti apkārtējā vidē, arī ezeros un...

Diena.lv