Pedagogi: Daudzi skolotāji strādā vairāk nekā 40 stundas nedēļā 11

Paveikto darbu un tiem patērētā laika uzskaite, kas nepieciešama, veicot jauno pedagogu darba samaksas modeļu aprobāciju, parādījusi, ka pedagogi strādā krietni vairāk, nekā domāts, nereti strādājot vairāk nekā 40 stundas nedēļā, norādīja...

Diena.lv