Pļaviņu HES ūdens novadīšanai vajag rezerves pārgāzni, taču līdzekļu nav 24

Pļaviņu hidroelektrostacijas (HES) caurlaides spēja nav pietiekama, tāpēc būtu nepieciešama rezerves pārgāznes izbūve, lai droši varētu novadīt ūdeni maksimāli iespējamo plūdu gadījumā, taču vajadzīgais finansējums vēl nav atrasts un...

Diena.lv