Savickis: Ja komandai nav savas bāzes, tai nav stabilas nākotnes 27

Arēnas Rīga līdzīpašnieks, Gelsum Investnemts valdes priekšsēdētājs Juris Savickis ekspresintervijā Sandrim Točam: Kādēļ jūs nolēmāt iegādāties Arēnas Rīga halli?Mana galvenā doma bija tāda - un to parāda...

Diena.lv