Skolas turpina aizliegto praksi 42

Lai kompensētu mācību līdzekļu trūkumu, daļā izglītības iestāžu joprojām aktīvi tiek izmantotas kopēšanas iespējas. Piemēram, skola nopērk vienu darba burtnīcu un vajadzības gadījumā visai klasei to pavairo. Lai gan ir zināms, ka šāda...

Diena.lv