Skolēna viedoklis: Kas notiek Rīgas krievu skolās? 50

Mūsu valsts pamatus veido cilvēktiesības, politiskā un vārda brīvība. Bez tām nevar pastāvēt neviena demokrātiska sabiedrība.  Viens no valsts svarīgākajiem uzdevumiem ir iemācīt turpmākajām paaudzēm, šo vērtību izpratni, vēlēšanos tās...

Diena.lv