Aizliegs tumšo pīļu un kākauļu medības

No medījamo dzīvnieku sugu saraksta svītrotas divas putnu sugas - tumšā pīle un pīļu dzimtas ūdensputns kākaulis. To paredz izmaiņas attiecīgajā Eiropas Savienības regulā un šodien valdības apstiprinātais Medību likuma grozījumu projekts. Zemkopības ministrija skaidro, ka no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saņemta vēstule "Par divu Latvijā medījamo putnu sugu statusa maiņu un nepieciešamību veikt grozījumus Medību noteikumos", kurā VARAM informē par to, ka Eiropas Savienībā saskaņā ar līgumu par Āfrikas-Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību ir mainīts vairāku medījamo putnu sugu populāciju statuss.

Šajā sarakstā iekļautas putnu sugas - kākaulis (Clangula hyemalis) un tumšā pīle (Melanitta nigra). Tā kā Latvijā kākaulis un tumšā pīle ir medījamas sugas, ņemot vērā šo abu sugu statusa maiņu, tās jāsvītro no medījamo sugu saraksta, izdarot attiecīgus grozījumus medību noteikumos.

Grozījumi noteikumos attiecas uz aptuveni 23 500 medniekiem.

Cope un medības