Gaujā pie Virešiem ielaiž zušus

Virešu pagasta teritorijā Gaujā ir ielaists 21 000 stikla zušu mazuļu.

Informācija Apes novada mājas lapā internetā “www.apesnovads.lv” liecina, ka zušu mazuļu ielaišana notika ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu projekta „Zušu krājumu papildināšana Latvijas ezeros un upēs” laikā, kā arī saskaņā ar Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu 2009.līdz 2013.gadam. Zušu mazuļu ielaišanu veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, piedaloties Virešu pagasta pārstāvjiem.

Cope un medības