Makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties arī internetā

Šobrīd makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties ne tikai makšķerēšanas karšu izplatīšanas vietās (specializētajos makšķernieku veikalos, Latvijas pasta nodaļās u.c.), bet arī elektroniski interneta mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv.  

Makšķernieki elektroniski var iegādāties gada un īstermiņa (trīs mēnešu) makšķerēšanas kartes, kas pēc dizaina neatšķiras no tipogrāfijā izgatavotajām.

Lai elektroniski iegādātos makšķerēšanas karti, personai mājas lapā norādītajos laukos jāizvēlas kartes veids, jāieraksta vārds, uzvārds un personas kods. Personām, kurām nav Latvijas Republikas personas koda, ir jāieraksta personas apliecinoša dokumenta numurs, uz kā vārda tiek pirkta karte.

Dodoties makšķerēt, nepieciešams paņemt līdzi izdrukāto makšķerēšanas karti, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi” 2. punktu, makšķerēšanas laikā ir jābūt līdzi derīgai makšķerēšanas kartei un personas apliecinošam dokumentam, kas ļauj identificēt personu.

Inspektori elektroniski iegādātās makšķerēšanas kartes autentiskuma pārbaudi veiks ar bezmaksas īsziņu palīdzību, kurā norādīs makšķerēšanas kartes unikālo numuru. Uzreiz pēc īsziņas nosūtīšanas inspektors saņems bezmaksas atbildes īsziņu, kurā ir norādīts kartes derīguma termiņš, īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, vai personas apliecinoša dokumenta numurs, gadījumos, kad kartes īpašniekam nav personas koda.

Cope un medības