Medniekiem jārēķinās ar jauniem noteikumiem savvaļas dzīvnieku piebarošanā 1

Lai samazinātu meža dzīvnieku radītos postījumus lauku saimniecībām un sakārtotu savvaļas dzīvnieku piebarošanu, no šodienas ir spēkā jauni noteikumi, paredz valdības akceptētie noteikumi par kārtību, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana.

Kā norādījusi Zemkopības ministrija, Latvijā mednieku veiktie pasākumi dzīvnieku piebarošanā līdz šim vērtējami pozitīvi, tomēr reizēm tikuši konstatēti atsevišķi negatīvi izņēmumi. Tādēļ komunikācijā ar medniekus pārstāvošajām organizācijām un dzīvnieku barības aprites jomas speciālistiem pieņemts konceptuāls lēmums izstrādāt labas prakses vadlīnijas medību resursu apsaimniekošanā.

Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā savvaļas sugu medījamo dzīvnieku barošanās paradumus, barības bāzi, fiksēto pārnadžu postījumu apjomu, kā arī Valsts meža dienesta uzturēto informāciju par medību resursu dinamiku un postījumiem.

Noteikumos norādīts, ka bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku barotavas aizliegts izvietot vietās, kur tās traucē meliorācijas sistēmu darbību, zemes apstrādi, tehnikas pārvietošanos, infrastruktūras objektu uzturēšanu vai ugunsapsardzības funkciju veikšanu.

Tāpat barotavas nedrīkst izvietot tuvāk par 100 metriem no priežu, egļu un bērzu jaunaudzēm, kā arī tuvāk par 250 metriem no galvenajiem autoceļiem un lauksaimniecības kultūru stādījumiem, kā arī teritorijās, kas reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes.

Noteikumi attiecas uz aptuveni 23 500 Latvijas mednieku.

Komentāri 1

Cope un medības