Mednieku saimē 60 jaunie mednieki

Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā ir izveidoti 132 medību iecirkņi, tas ir par 6 vairāk nekā bija. Ir tendence izveidot nelielus privātus medību iecirkņus. 1.aprīlī uzskaita dzīvniekus, bet tikai mēneša beigās varēs spriest par tendencēm, ar kurām saskaņā nosaka medību limitus.

Uz eksāmenu brauc no Liepājas
Virsmežniecības mednieku eksaminācijas komisija ir organizējusi 8 eksāmenus mednieku apliecību un medību vadītāju apliecību iegūšanai. Teorētisko eksāmenu ir kārtojuši 123, praktisko šaušanas eksāmenu – 137 cilvēki. 21 mednieks vēlējies kļūt par medību vadītāju. “Tie visi nav virsmežniecības novados dzīvojošie mednieki, jo eksāmenu var kārtot jebkurā vietā, kur izveidota eksaminācijas komisija. Pie mums brauc no Rīgas un pat no Liepājas, kā arī, protams, apkārtējo novadu topošie mednieki,” stāsta Laimonis Kļaviņš.

Viņš norāda, ka eksāmenu licēju zināšanas ir labākas. Pirms gada ar pirmo piegājienu eksāmenu nokārtoja apmēram 30 līdz 40 procenti, bet tagad to skaits ir palielinājies. “Protams, noteicošā ir katra cilvēka attieksme, cik viņš ir nopietni gatavojies eksāmenam un seko līdzi visam jaunajam, arī izmaiņām likumdošanā,” atzīst L.Kļaviņš.

Arī šogad mednieku un medību vadītāju eksāmeni tiek rīkoti ik pa diviem mēnešiem. Par konkrētiem eksāmenu norises datumiem var interesēties virsmežniecībā.

Par medībām ir interese ārzemniekiem
Otro gadu katra mēneša pēdējā piektdienā ir eksāmens tiem, kuri vēlas lietot vītņstobra medību ieroci. Valstī ir tikai 5 sertificētas šautuves, kur var kārtot šo eksāmenu. Viena no tām ir Lejasciemā, kur eksāmenu kārtojušas 268 personas. Citviet tiek rīkoti tikai 2 eksāmeni gadā vai arī vispār nenotiek, tāpēc daudzi brauc uz Lejasciemu.

Virsmežniecības teritorijā eksāmenu nokārtojuši un tiesības medīt ieguvuši 60 jauni mednieki. Tas ir tikpat, cik 2008.gadā. Aktīvo mednieku skaits šajā sezonā ir nedaudz samazinājies – 1352 medniekiem ir izsniegtas sezonas kartes. Tās virsmežniecībā cenšas saņemt arī mednieku kolektīvi no citurienes, kuriem te ir medību platības. “Pie mums medīt brauc arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu mednieki. Tas nozīmē, ka viņiem ir interese par mūsu medību laukiem un dzīvniekiem. Tiesa, līdz pagājušajam gadam bija izteikti augoša tendence, bet pērnais gads nav bijis veiksmīgākais. Tas ir mūsu ekonomiku veicinošs faktors,” norāda L.Kļaviņš. Visvairāk pērn bijuši Dānijas mednieki – 58, kā arī Lielbritānijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Spānijas un Vācijas mednieki.

Cope un medības