Nomedī vēl divus vilkus

Pērn apstiprinātais vilku limits tika ļoti strauji nomedīts, bet vairākās vietās vēl sastopami palieli vilku bari. Tāpēc valstī tika noteikts papildu limits - 50 vilki.

“Šobrīd no šaipus Daugavai noteiktā limita - 20 vilki - mūsu virsmežniecības teritorijā ir nomedīti 2 vilki. 23.janvārī vilks ir nomedīts Mālupē, 24.janvārī - Lejasciemā,” informē Ziemeļaustrumu virsmežniecības medību un ugunsdrošības daļas vadītājs Laimonis Kļaviņš.

Informācija Valsts meža dienesta mājas lapā liecina, ka līdz 23.janvārim valstī ir nomedīti 166 vilki, tātad no papildu limita – 16 vilki. “Pašlaik vēl var droši medīt. Uzmanīgi jāseko nomedīto vilku skaitam būs tad, kad paliks 10 vilki no limita,” norāda L.Kļaviņš.

Februārī visā Latvijā Valsts meža dienesta darbinieki divas dienas dosies vilku skaitīšanas reidos. “Precīzu laiku nevaram noteikt. Pēdu uzskaitīšanai ir nepieciešams sniegs,” atzīst dienesta Medību daļas vadītāja vietnieks Jānis Ozoliņš. Viņš aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties vilku baru apzināšanā. Ja iedzīvotāji novēro vilkus, to pēdas vai saplēstu stirnu, par to jāziņo tuvākajā mežniecībā.

Cope un medības