Nomedīti jau 7 lūši 2

Iespējams, arī pagājušajās brīvdienās mednieki ir nomedījuši kādu lūsi, taču līdz tam Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā nomedīti jau 7 lūši, turklāt 6 meža kaķi – Apes un Alūksnes novada mežos.

Veiksme smaida vairākiem
Veiksmīga medību diena bija 14.decembris, kurā nomedīja 5 lūšus - 2 Alūksnes un 3 Bejas mežniecības teritorijā. Pa 1 lūsim nomedīts iepriekš Apes novada Gaujienas mežniecībā un Balvu novada Rugāju mežniecībā.

Viens no veiksmīgajiem medniekiem Ivars Stafeckis stāsta, ka Bejas mežniecības teritorijā kopējās lūšu medībās bijuši 4 kolektīvu mednieki. “Tika ielenkti 4 vai pat 5 lūši. Katrs mednieks savu lūsi nošāva citā vietā. Viens noteikti izšmauca. Mans lūsis iznāca diezgan klajā vietā un līda starp ciņiem, pieplacis zemei. Lūsis ir gudrs dzīvnieks, kurš viegli nedodas rokā. Tomēr man paveicās,” saka I.Stafeckis. Tiesa, šis nomedītais meža kaķēns medniekam nav pirmais lūsis. Arī Raimonds Gusts šajās medībās tika pie jaunā lūsēna, bet Valdis Brilts nomedīja lūšu māti.

Alūksnes mežniecības teritorijā Annas mednieku un makšķernieku kluba mednieks Armands Apsītis nomedīja lūsi Annas mežos, bet Bruno Kreicis – Zeltiņu mežos. Pagājušajā gadā B.Kreicis atzina, ka viņa sapnis ir nomedīt lūsi. Tagad tas ir piepildīts. Savukārt Gaujienas mežniecības teritorijā nomedītais lūsis ir Rīgas mednieku kluba “Rimeks” mednieka Aleksandra Seitova trofeja.

Medīs, kamēr limits atļaus

I.Stafeckis spriež, ka lūšu limits ir noteikts neliels – Ziemeļaustrumu virsmežniecības mežos atļauts medīt 28 lūšus. “Varbūt citās Eiropas valstīs nav lūšu un tāpēc stipri ierobežo to medības, bet mums lūšu ir daudz. Turklāt vajadzētu saprast, ka viens lūsis gadā apēd daudz stirnu. Ja nemedīsim lūšus, nebūs arī stirnu. Tāpēc tagad jāizmanto visas iespējas,” uzskata mednieks.

Šajā medību sezonā Latvijā atļauts nomedīt 150 lūšus. Tas ir lielākais pieļaujamais apjoms sezonā, kāds nav bijis kopš 1997.gada. Lūšu limits tiek noteikts, sākot ar 2003./2004.gada medību sezonu. Šajā sezonā limita sadalījums pa virsmežniecībām nav vienmērīgs. Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā ir lielāka lūšu izplatība, tāpēc arī limits ir lielāks nekā citviet. Valsts dienvidu un rietumu novados lūši ir vairāk jāsaudzē, bet centrālajā daļā ap galvaspilsētu tos medīt ir liegts, lai netraucētu lūšu migrāciju un uzturētu populācijai nepieciešamo iedzimto pazīmju apmaiņu starp valsts austrumiem un rietumiem.

Komentāri 2

Cope un medības