Palielinās nomedījamo vilku skaitu

Valsts meža dienests (VMD) šajā medību sezonā bija atļāvis nomedīt 150 vilkus, taču limitu ir paredzēts palielināt līdz 200 vilkiem. Līdz sezonas beigām ir vēl mēnesis, bet medīšanai atlicis vēl neliels vilku skaits. Iespējams, ka tas ir vēl samazināts medībās pagājušajās brīvdienās.

VMD Medību daļas vadītāja vietnieks Jānis Ozoliņš secina, ka nomedīti ir galvenokārt kucēni, un populācijas kodols ir palicis neskarts. Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijas mežos ir nomedīti 19 vilki, tātad gandrīz sasniegts skaits - 20 vilki, līdz kuram var medīt brīvi, bet pēc tam katras vilku medības ir jāpiesaka. Visvairāk – 6 vilki - ir nomedīti Alūksnes virsmežniecības teritorijas mežos. J.Ozoliņš informē, ka Latvijā visvairāk vilku nomedīts Rūjienas un Naukšēnu apkārtnē, gar Krievijas un Lietuvas pierobežu un Kurzemē. Viņš uzsver, ka ir svarīgi, lai vilku populācija nav koncentrēta dažās vietās, bet visā valsts teritorijā. Interesanti, ka tā atjaunojusies Igaunijas pierobežā. Igauņi un lietuvieši kopš 2004.gada medīja krietni mazāk vilku nekā Latvijā, tāpēc tur to skaits palielinājās.  Pēdējos gados vilku skaits ir nemainīgs, turpretim lūšu skaits ir palielinājies. Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā lūšu limits ir izpildīts, nomedīti 28 lūši. Pēdējie divi lūši nomedīti Liepnas mežos.  Visvairāk – 7 lūši – nomedīti Bejas mežniecības, 6 – Alūksnes un 3 – Gaujienas mežniecības teritorijā. Mednieki uzskata, ka arī lūšu medību limitu vajadzētu palielināt.

Cope un medības