Rūpnieciskās zvejas tiesības lozē un nomā 1

Mārkalnes pagastā rūpnieciskās zvejas tiesību izlozē Lukumieša ezerā bija pieteikušies 50 pretendenti. Pededzes un Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Inta Ņikitina izlozes rīkošanā pieaicināja  Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Alja”, Jūras un Iekšējo ūdeņu pārvaldes pārstāvjus.

Ezera kopējais rūpnieciskās zvejas limits bija 250 metri. Tāpēc izlozes rīkotāji ar pretendentiem vienojās, ka tos sadalīs 8 vienībās, tātad vienai vienībai – zvejas tīkla garums ir noteikts 30 metri. Rūpnieciskās zvejas tiesības izlozē ieguva mārkalnieši: Jānis Salaks, Inese Egle, Jānis Cibulis, Ineta Jermacāne, Raimonds Leja, Dainis Zibailo, Māris Stradiņš un Gunārs Bondars. Rūpnieciskās zvejas izloze tiek rīkota, ja uz to ir vairāk pretendentu nekā ir iespēja to nodrošināt.

Alūksnes ezerā rūpnieciskā zveja ir aizliegta. Taču tāpat kā pērn tiks organizēta rūpnieciski nozvejoto zušu izsole. Iespējams, ka izsoles nolikums tiks mainīts, jo izsolē vajadzētu piedalīties vairākiem pretendentiem. Paredzams, ka izsole notiks drīzumā.   
Apes novada domes lēmumā par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Trapenes pagasta Garajā ezerā un Sētas ezerā ir teikts, ka Kārlim Dimiņam iznomā 30 metrus zvejas tīkla vai vienu murdu Garajā ezerā un tikpat Sētas ezerā. Didzim Bukalderam – 30 metrus zvejas tīkla vai vienu murdu Sētas ezerā, savukārt Pēterim Kazakam – 30 metrus zvejas tīklu vai vienu murdu Garajā ezerā. Nomas līgums tiek slēgts līdz 31.decembrim. Nomas maksa par zvejas tiesībām noteikta par katriem pieciem zvejas tīkla metriem – 2 lati gadā.

Komentāri 1

Iedomājos Lukumīti un 250m.tīklu,reizē izraisa dusmas un psihiskus smieklus.kas nosaka,ka tieši šajos ezeros drīkst veikt rūp.zveju.?Kura augstākstāvoša iestāde to savukārt atļauj "Aljai",vai visu nosaka pag.vadītāji(as),kur paliek iekasētā nauda???.
Vai par iekasēto naudu tiks atjaunoti zivju krājumi konkrētajos ezeros????Pārāk daudz neskaidrības,kā jau visā mūsu valstī:(((((

pirms 9 gadiem, 2011.03.07 12:54

Cope un medības