Sasauks Latvijas makšķernieku forumu 1

Nākamā gada janvārī ir paredzēts sasaukt Latvijas makšķernieku forumu.

To organizēs Makšķerēšanas sporta federācija. Lai gan pagaidām nav zināma precīza pasākuma darba kārtība, Makšķerēšanas sporta federācijas prezidents Jānis Stikuts uzsver, ka foruma mērķis ir apspriest situāciju, diskutēt par aktuālākajām problēmām un izstrādāt priekšlikumus šīs jomas sakārtošanā. Nav paredzēts dibināt visus makšķerniekus vienojošu organizāciju, kas būtu tiesīga pārstāvēt makšķerniekus sarunās ar valsts institūcijām un likumdevēju, kā arī lobēt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos. Taču šādas organizācijas trūkums ir radījis situāciju, ka makšķerniekus pārstāv atsevišķu grupu interešu lobiji. Tie ir panākuši, ka tiek pieņemti normatīvie akti, kuru normas neapmierina lielāko makšķernieku daļu. Pašreizējā situācijā makšķerniekiem ir ierobežotas iespējas ietekmēt grozījumus makšķerēšanas noteikumos.

Paredzēts, ka forumā piedalīsies vismaz 150 cilvēki, kas pārstāvēs makšķernieku klubus un biedrības, licencētās makšķerēšanas organizētājus, būs arī pašvaldību pilnvarotas personas, ministriju pārstāvji, ieinteresētie politiķi, makšķerēšanas sporta autoritātes un sabiedriski aktīvi makšķernieki.

Komentāri 1

Cope un medības