Spēkā stingrākas sankcijas par medību pārkāpumiem

Janvārī stājas spēkā stingrākas sankcijas pret medību pārkāpumiem, paredz pērn 17.decembrī valdības akceptētie, Zemkopības ministrijas sagatavotie noteikumi.

Noteikumos reglamentēta kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskas vai juridiskas personas nodarījušas, pārkāpjot Medību likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs.

Tāpat jaunajā zaudējumu atlīdzināšanas kārtībā precizēti zaudējumu aprēķināšanas koeficienti un to sugu saraksts, par kurām atlīdzināma nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība. Papildus precizēta arī kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi.

Noteikumos norādīts - zaudējumi, kas radušies, nelikumīgi nomedījot alni, staltbriedi, mežacūku, stirnu, medni, rubeni vai bebru, atlīdzināmi valstij. Zaudējumu, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību aprēķina, izmantojot īpašu formulu, kurā figurē nodarītais zaudējumu apmērs vai nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība, valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga un zaudējumu vērtības aprēķināšanas koeficients.

Zaudējumus un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību atlīdzina saskaņā ar tās amatpersonas vai iestādes lēmumu, kura pilnvarota izskatīt attiecīgo lietu, vai ar tiesas spriedumu.

Jaunie noteikumi aizstās iepriekš spēkā esošo "Kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs".

Cope un medības