Var medīt 150 vilkus

Vilku medību sezona sākās 15.jūlijā. Tajā ir atļauts nomedīt 150 vilkus. Turklāt nav limita sadalījuma pa reģioniem, kā tas bija iepriekšējās medību sezonās.

"Kad būs nomedīts noteiktais vilku skaits, tiks analizēts, vai tie ir nomedīti vienmērīgi visā valstī, vai varbūt kādā reģionā ticis nomedīts izteikti daudz vilku. Pēc tam acīmredzot tiks pieņemts lēmums, vai noteikt papildu limitu," stāsta Ziemeļaustrumu virsmežniecības medību un ugunsdzēsības daļas vadītājs Laimonis Kļaviņš.  

Pērn tika nomedīti 200 vilki, tomēr šogad limits noteikts piesardzīgi. Salīdzinājumā ar lūšiem, kuru skaits ir palielinājies visā valstī, vilku populācija ir nemainīga pēdējos gados. Tagad, protams, mednieki nedodas vilku medībās. Tomēr iespējams, ka meža cūku gaides medībās var nomedīt arī vilku. Ja ir zināms, ka tur ir vilki, tad laikus var pieteikt arī to medības. Jaunajā medību sezonā ir saglabājušies tādi paši medību reģistrācijas noteikumi kā līdz šim.

 

Daļa nomedīto vilku tiks nodoti zinātniskiem mērķiem. Lai noteiktu vilku vecumu, tiks ievāktas vilku ilkņu saknes, reproduktīvie orgāni no vilku mātēm, kā arī kuņģa saturs un ģenētiskie paraugi. Tas ir vajadzīgs, lai noteiktu, vai populācija sekmīgi atjaunojas.

Cope un medības