Veiks rūpniecisko zveju 3

Apes novads 

Pamatojoties uz Zvejniecības likumu un Ministru kabineta noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos, noteikumiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību Apes novada domes decembra sēdē deputāti nolēma iznomāt divām personām rūpnieciskās zvejas tiesības Trapenes pagasta Garajā ezerā - 40 metru zvejas tīklu vai vienu murdu.

Noma būs spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim, noslēdzot līgumu ar Apes novada domi. Maksa noteikta izejot no aprēķina: par katriem 5 metriem zivju tīkla (iekšējos ūdeņos) - 2 lati, , kopā par 40 metriem – 16 latu gadā.

Komentāri 3

G_arais

Tie deputāti vispār rubī ko viņi dara?Žēl atzīt bet LATVIJA MUĻĶU ZEME!!!nāc un slauc.

pirms 10 gadiem, 2010.01.08 13:07

Asaris

A***enna cena par tiklu gadā jāmaksā. pzc, smiekli nāk :D Makšķernieka karte maksā 10 ls/ gadā. Bet 40 metri tīkliņa-16 lati, lūdzu, ņemiet un lieciet. Kuda mir katitsja?

pirms 10 gadiem, 2010.01.07 10:59

Cope un medības